Om Solatube

Hur fungerar Solatube dagsljussystem?

Solatube dagsljussystem fångar in dagsljuset från taket, överför det ner i en mycket högreflekterande tub 99,7%, det reflekterande dagsljuset träffar ett prisma som sitter i en armatur. Det naturliga dagsljuset strålar ut i rummet och ger den bästa färgåtergivningen.
En genialt enkel och patenterad teknik som används över hela världen.
2010 kom Solatube till Sverige. Systemet drar ingen energi, det reducerar din elräkning då ni slipper ha mörka utrymmen tända dagtid. Systemet är lätt att installera i befintliga byggnader eller i nybyggnationer.
Inget underhåll krävs då solen är oändlig. På alla Solatube komponenter i systemet lämnas 10 års garanti.

 

 

Historia

År 1980 i Australien uppfann Steve Sutton Solatube dagsljussystem. Steve var missnöjd med de takfönster som då fanns på marknaden. Ljuset kunde inte ledas direkt ner på de arbetsytor man använde sig av. Man var också tvungna att installera takfönstret i det specifika rum där ljuset skulle vara.
Solatube dagsljussystem leder ljuset exakt dit man vill ha det.
Steves revolutionerande idé är ett effektivt alternativ till att få ljus i sitt kök, badrum på sin arbetsplats eller i mörka korridorer.
År 1986 togs patent och fyra år senare är den första Solatuben såld. År 1992 bildas företaget ”Solatube ® Inc” i Kalifornien, USA. Under de närmsta åren ökar produktsortimentet och 1998 fanns möjligheter att expandera runt om i världen. Företaget omstrukturerades sedan och ” Solatube® International Inc” grundades för att hantera även globala verksamheter.
Mer än 20 år har nu gått sedan det första patentet söktes och Solatube ® har idag en fantastisk teknologi och design. Framtiden ser mycket ljus ut för Solatube med fler nya spännande produkter under utveckling. Solatube öppnar upp en helt ny ljus värld av miljövänliga och naturliga belysningslösningar. Dagsljussystemen finns även i större varianter för köpcenter, industri, lager etc.